żywioł

żywioł
żywioł {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. żywiołole {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'siła przyrody i jej przejawy, zwłaszcza potężne, groźne, trudne do opanowania, np. ogień, woda, huragan itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Groźny, rozpasany, szalejący, wściekły, wszystko niszczący żywioł. Walczyć z żywiołem. Żywioł rozpętał się. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}zwykle w lp {{/stl_8}}{{stl_7}}'dziedzina, którą dany człowiek szczególnie się interesuje, w której jest zamiłowany': {{/stl_7}}{{stl_10}}Muzyka jest jego żywiołem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zbiorowisko ludzkie odznaczające się pewnymi cechami wspólnymi, zwłaszcza pochodzeniem': {{/stl_7}}{{stl_10}}Żywioł polski, napływowy, chłopski. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'element treści utworu literackiego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Żywioł epicki, liryczny. ZOB.być [i in.] w swoim żywiole; puścić {{/stl_10}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na żywioł {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • żywioł — m IV, D. u, Ms. żywiołole; lm M. y 1. «siła przyrody i jej przejaw; wszelka siła, substancja, której nie ożywia, którą nie kieruje świadomość; w filozofii starożytnej: każdy z elementów tworzącej świat materii: ogień, woda, powietrze, ziemia»… …   Słownik języka polskiego

  • żywioł — 1. Być, znaleźć się, czuć się, poczuć się w swoim żywiole a) «czuć się, poczuć się gdzieś dobrze, swobodnie»: Stewardzi zaczęli roznosić kielichy napełnione szampanem. Kapitan promieniał. Był w swoim żywiole, rozdając ze swej dwumetrowej… …   Słownik frazeologiczny

  • The 7 Temptations — Студийный альбом Д …   Википедия

  • puścić — 1. pot. Puszczać gazy, euf. wiatry, posp. bąki, puścić bąka «wydalać, wydalić, wydzielać, wydzielić gazy fizjologiczne przez odbyt»: (...) wszyscy udawali, że śpią, chrapali, puszczali bąki, przewracali się z chrzęstem sienników. W. Kowalewski,… …   Słownik frazeologiczny

  • puszczać — 1. pot. Puszczać gazy, euf. wiatry, posp. bąki, puścić bąka «wydalać, wydalić, wydzielać, wydzielić gazy fizjologiczne przez odbyt»: (...) wszyscy udawali, że śpią, chrapali, puszczali bąki, przewracali się z chrzęstem sienników. W. Kowalewski,… …   Słownik frazeologiczny

  • puścić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}na żywioł {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} pozwolić, by coś działo się, rozwijało się dalej w sposób niekontrolowany, spontaniczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Puścić robotę na żywioł. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Дембовский Эдвард — Дембовский (Dembowski) Эдвард [25.4 (или 31.5).1822, Варшава, ‒ 27.2.1846, Подгуж, близ Кракова], польский философ, революционный демократ. Выходец из аристократической семьи. В 1839 вступил в подпольную патриотическую организацию «Содружество… …   Большая советская энциклопедия

  • Дембовский — I Дембовский (Dembowski)         Эдвард [25.4 (или 31.5).1822, Варшава, 27.2.1846, Подгуж, близ Кракова], польский философ, революционный демократ. Выходец из аристократической семьи. В 1839 вступил в подпольную патриотическую организацию… …   Большая советская энциклопедия

  • Дембовский, Эдвард — Эдуард Дембовский Edward Dembowski …   Википедия

  • Дембовский, Эдуард — Эдуард Дембовский Edward Dembowski …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”